CSS rules to specify families font-family: 'Montserrat', sans-serif;

QUY CHẾ THU NHẬP

(V/v cho đối tác affiliate)

I.Tính thu nhập

STT Danh mục Tỷ lệ (%) Ghi chú
1 Thu nhập bán cá nhân

10

 
2 Thưởng cá nhân đạt mốc 50tr/tháng

2

 
3 Thu nhập phát triển CTV

5

 

 

Ví dụ 1: Doanh số cá nhân của đối tác A trong tháng 7 là 50 triệu, đối tác A phát triển được 20 bạn cộng tác viên có tổng doanh thu là 200 triệu. Vậy thu nhập của A được tính như sau:

Thu nhập của A tháng 7

 • Thu nhập bán cá nhân: 50 triệu x 10% = 5 triệu
 • Thưởng cá nhân: 50 triệu x 2% = 1 triệu
 • Thu nhập phát triển CTV: 200 triệu x 5% = 10 triệu
 • Thưởng nóng (tùy chương trình): 1 triệu
 • Tổng thu nhập tháng 07 của A: 17 triệu

Ví dụ 2: tháng 08 doanh số bán hàng của A là 60tr, A phát triển được thêm 15 bạn cộng tác viên và có 20 bạn cộng tác viên cũ, mỗi bạn bán được doanh số 10 triệu. Tháng 08 công ty có chương trình phát triển 10 bạn cộng tác viên thưởng nóng 2 triệu. Vậy thu nhập của A tháng 08 được tính như sau:

Thu nhập của A tháng 8

 • Thu nhập bán cá nhân: 60 triệu x 10% = 6 triệu
 • Thưởng cá nhân: 60 triệu x 2% = 1,2 triệu
 • Thu nhập phát triển CTV: 35 x 10 triệu x 5% = 17,5 triệu
 • Thưởng nóng (tùy chương trình): 2 triệu
 • Tổng thu nhập tháng 07 của A: 26,7 triệu

II. Điều kiện nhận và thời gian thanh toán

 1. Điều kiện thanh toán:
 • Quý đối tác không vi phạm các chính sách chung và nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi
 • Khi số dư tài khoản của đối tác trên 200.000đ (hai trăm ngàn đồng), khách hàng gửi yêu cầu thanh toán cho chúng tôi trước 23h59 phút ngày 09 hàng tháng, chúng tôi sẽ chuyển về cùng hệ thống ngân hàng VP bank cho đối tác. Trong trường hợp tài khoản khác hệ thống, phí chuyển tiền khách hàng chịu theo quy định hiện hành của ngân hàng.

       2. Thời gian thanh toán: Thanh toán vào ngày 10 và hàng tháng.

CSS rules to specify families font-family: 'Montserrat', sans-serif;